Lõputöö deklareerimine 1. ja 2. õppetaseme üliõpilastele

ÕIS juhend

Alus: Õppekorralduse eeskiri, redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.08.2023, https://oigusaktid.taltech.ee/oppekorralduse-eeskiri

1. Lõputöö deklaratsiooni esitamine õpingukavas

1.1. Lõputöö deklaratsiooni esitab üliõpilane koos õpingukavaga akadeemilises kalendris toodud kuupäevaks. Lõputöö deklaratsioon on õpingukava üks osa. Kui üliõpilane soovib esitada ainult lõputöö deklaratsiooni, siis esitab ta õpingukava ilma aineteta.

1.2. Lõputöö deklaratsiooni andmed on lõputöö esialgne pealkiri eesti ja inglise keeles, lõputöö keel ning põhijuhendaja. Kui üliõpilasel ei ole lõputööd deklareerides veel lõputöö teemat ja juhendajat, esitab ta õpingukava nimetatud andmeteta.

1.3. Õppeinfosüsteem (ÕIS) lisab lõputöö deklaratsioonile lõputöö mahu EAP-des.

1.4. Kui üliõpilane ei leia etteantud nimekirjast oma juhendaja nime, sisestab ta selle vabatekstina ja tema valiku kinnitab programmijuht. Programmijuhi kinnitamise järel kannab õppeosakond põhijuhendaja ÕIS-i. Kui üliõpilase valitud põhijuhendaja on ÕIS-is õppejõudude andmebaasis, aga ei ole üliõpilase teaduskonna õppejõud, kinnitab programmijuht põhijuhendaja valiku.

1.5. Põhijuhendajal on võimalik ÕIS-is juhendamine kinnitada või tagasi lükata.

1.6. Juhul kui põhijuhendaja või programmijuht lükkab juhendamise tagasi, saab üliõpilane sellekohase teate ja peab leidma uue põhijuhendaja ning ta ÕIS-i deklaratsioonile kandma. Juhendamise kinnitamata või tagasi lükkamata jätmine tähendab juhendamisega nõustumist.

1.7. Pärast õpingukava esitamist saab üliõpilane lõputöö esialgset pealkirja ja põhijuhendajat täpsustada ÕIS-i lõputöö deklaratsiooni vaates.

1.8. Lõputöö deklaratsioon kehtib esitamise semestril. Järgmisel semestril saab üliõpilane esitada uue lõputöö deklaratsiooni. Lõputöö deklaratsiooni esitamise kordade arv ei ole piiratud.

1.9. Kui lõputöö eest nõutakse tasu vastavalt ülikooli kehtestatud tasumääradele, esitatakse lõputöö arve pärast lõputöö deklaratsiooni esitamist.

2. Lõputöö kaitsmistaotluse esitamine

2.1. Üliõpilane saab lõputöö kaitsmistaotluse esitada, kui lõputöö deklaratsioon on esitatud. Lõputöö kaitsmistaotlus luuakse ÕIS-is eeltäidetuna deklaratsiooni andmete alusel.

2.2. Kui üliõpilane ei ole lõputöö deklaratsiooni esitanud, aga soovib lõputööd kaitsta, võib dekaan lubada deklareerida lõputööd ka muul ajal õppeaasta jooksul. Sel juhul lisab deklaratsiooni ÕIS-i dekanaat.

3. Lõputöö deklareerimise ja kaitsmistaotluse esitamine akadeemilise puhkuse ajal

3.1. Akadeemilise puhkuse ajal lõputöö deklaratsiooni esitada ei saa. Kui üliõpilane valib akadeemilise puhkuse avalduse tegemisel puhkuse ajal õpitavaid aineid, siis lõputöö deklaratsiooni valida ei saa.

3.2. Lõputöö kaitsmistaotlust ei saa esitada akadeemilise puhkuse ajal.

3.3. Akadeemilise puhkuse korralduse jõustamisel vastaval semestri esitatud kaitsmistaotlus tühistatakse. Taotlusele lisatakse kommentaar „põhjus: akadeemiline puhkus“.

4. Muudatused kaitsmiskomisjoni loomisel

4.1. Kaitsmiskomisjoni kandmisel ÕIS-i tuleb õppekava ja peaerialad valida ÕIS-i registritest. Muudatuse tulemusena kuvab ÕIS automaatselt kaitsmiskomisjoni juures selle kaitsmiskomisjoni õppekava üliõpilaste kehtivad lõputöö deklaratsioone ehk potentsiaalseid lõpetajaid.

4.2. Kui luuakse mitu kaitsmiskomisjoni sama õppekava sama(de)le peaeriala(de)le, on võimalik kanda komisjoni andmetesse lisatunnus, millega komisjone eristada. ÕIS ei erista, millise komisjoni juurde deklaratsioon kuulub ehk komisjonile kuvatakse kõik vastavad deklaratsioonid.

5. Tegevused lõputöö deklaratsiooniga ÕIS-is

5.1. Lõputöö deklaratsiooni vaatamise või muutmisega on seotud järgmised ÕIS-i rollid:

  • lõputöö deklaratsiooni esitav üliõpilane;

  • õppejõud, kes on kantud lõputöö deklaratsioonile põhijuhendajana;

  • õppejõu instituudis ÕIS-i „instituut“ rolli kasutaja;

  • üliõpilase õppekava programmijuht;

  • üliõpilase teaduskonna dekanaat;

  • õppeosakonna üliõpilaste andmete haldaja.

5.2. Üliõpilane esitab õpingukavas lõputöö deklaratsiooni ja lõputöö kaitsmisele lubamiseks kaitsmistaotluse.

5.3. Põhijuhendajal on võimalik oma juhendamine ÕIS-is kinnitada või tagasi lükata. Kui põhijuhendaja lükkab juhendamise tagasi (juhendamine ei ole kokku lepitud), saab üliõpilane sellekohase teate ja peab leidma uue põhijuhendaja ning ta ÕIS-i deklaratsioonile kandma. Juhendamise kinnitamata või tagasi lükkamata jätmine tähendab juhendamisega nõustumist.

Endiselt peab põhijuhendaja kinnitama või tagasi lükkama ka üliõpilase esitatud kaitsmistaotluse. Kaitsmistaotluses kinnitab põhijuhendaja lõputöö korrektse pealkirja ja kaitsmiskõlbulikkuse. ÕIS-i kaitsmistaotlusse kantud lõputöö pealkiri kantakse pärast kaitsmist akadeemilisele õiendile ja Digikogusse.

5.4. Instituudi rollis töötaja näeb lõputöö deklaratsioone, kus tema instituudi õppejõud on põhijuhendaja. Instituudi töötaja saab oma üksuse põhijuhendaja eest juhendamise kinnitada või tagasi lükata.

5.5. Programmijuht näeb oma õppekava lõputöö deklaratsioone ja kinnitab deklaratsioonil põhijuhendaja, kui põhijuhendaja ei ole teaduskonna õppejõud. Kui programmijuht lükkab juhendamise tagasi  (juhendamine ei ole kokku lepitud), saab üliõpilane sellekohase teate ja peab leidma uue põhijuhendaja ning ÕIS-i deklaratsioonile kandma.

5.6. Dekaan võib üliõpilase avalduse alusel erandina lubada deklareerida lõputööd/lõpueksamit ka muul ajal õppeaasta jooksul. Sel juhul lisab  lõputöö deklaratsiooni üliõpilase õpingukavasse dekanaat.

5.7. Lõputöö kaitsmiskomisjoni juures näeb instituudi või dekanaadi õigusega ÕIS-i kasutaja kaitsmiskomisjoniga seotud lõputöö deklaratsioone.