Õppeinfosüsteemi info

 

 

 

 

Tunniplaani puudutavad küsimused: 

tunniplaan@taltech.ee

tel 620 3541

Õpperuumide broneerimine: 

ruumidebroneerimine@taltech.ee

tel 620 3541

 

ÕIS kasutajate nõustamine ja kasutajaõigused:

Töötaja uute õiguste saamiseks ÕIS-i on vajalik üksuse juhi avaldus.

ois@taltech.ee

tel 620 3460

Õppeinfosüsteemi  talituse juhataja:

Ülle Laur

ulle.laur@taltech.ee

tel 620 3508

Õppeainete ja õppekavadega seotud küsimused (nt aine- ja õppekavade muutmine), õppejõudude lisamine andmebaasi:

oppekavad@taltech.ee

tel 620 3492

Questions regarding timetable:

tunniplaan@taltech.ee

tel 620 3541

Study room reservations:

ruumidebroneerimine@taltech.ee

tel 620 3541

ÕIS user support and rights:

To acquire new rights for an ÕIS user, application by the head of the department must be provided.

ois@taltech.ee 

tel 620 3460

Study Information System Head of Division:

Ülle Laur

ulle.laur@taltech.ee

tel 620 3508

Questions regarding courses and study programmes (e.g making changes to courses and study programmes), adding proffessors to the database:

oppekavad@taltech.ee

tel 620 3492