Lõputöö ja lõpueksam

READ IN ENGLISH HERE

Korralised bakalaureuse-, magistri- ja integreeritud õppe ning rakenduskõrgharidusõppe lõputööde kaitsmised ja lõpueksamid viiakse läbi akadeemilises kalendris märgitud ajavahemikul kaks korda aastas. Doktoritööde kaitsmised toimuvad aastaringselt.
Lõputöö

Esimese ja teise astme üliõpilane, kes soovib kaitsta oma lõputööd, esitab akadeemilises kalendris märgitud tähtajaks kaitsmistaotluse, millel on lõputöö originaalkeel, pealkiri eesti ja inglise keeles ning juhendaja nimi, teise astme üliõpilased ka CERCS klassifikaator(id).

 1. Lõputöö kaitsmistaotluse esitamiseks liigu menüüs: Dokumendid > AVALDUSED.

 2. Leia avalduste loetelust „Lõputöö kaitsmine“ ning vajuta lingile „Taotle“.

 3. Avaneb lõputöö kaitsmistaotluse vorm:

 4. Täida vorm:

  • Lõputöö pealkiri eesti keeles – sisesta lõputöö pealkiri eesti keeles. Kuna pealkirja kuvatakse lõpudokmentidel (akadeemilisel õiendil), siis veendu, et ei esineks kirjavigasid. Ära pane pealkirja jutumärkidesse ega punkti pealkirja lõppu.

  • Lõputöö pealkiri inglise keeles – sisesta lõputöö pealkiri inglise keeles. Pealkiri tuleb kirjutada ingliskeelsete pealkirjade kirjutamise nõudeid järgides.

  • Lõputöö keel – vali rippmenüüst lõputöö originaalkeel.

  • Taotletav kraad – vali rippmenüüst oma õppekavaga seotud kraad. Reeglina on kuvatud ainult üks valik.

  • Põhijuhendaja nimi – sisesta lõputöö juhendaja nimi. Trükkimisel sooritab süsteem päringu ning kuvab sobivaid vasteid rippmenüüna. Vali rippmenüüst õige juhendaja.

  • Kaasjuhendaja nimi – kui lõputööd juhendas ka kaasjuhendaja, siis sisesta ja vali rippmenüüst õige kaasjuhendaja

 5. Vajuta „Salvesta“.Doktoritöö

Doktoriõppe üliõpilane, kes soovib kaitsta doktoritööd, esitab kaitsmistaotluse.

 1. Lõputöö kaitsmistaotluse esitamiseks liigu menüüs: Dokumendid > AVALDUSED.
 2. Leia avalduste loetelust „Lõputöö kaitsmine“ ning vajuta lingile „Taotle“.
 3. Avaneb lõputöö kaitsmistaotluse vorm:
 4. Täida vorm:

  • Lõputöö teema eesti keeles – sisesta lõputöö pealkiri eesti keeles. Kuna pealkirja kuvatakse lõpudokmentidel (akadeemilisel õiendil), siis veendu, et ei esineks kirjavigasid. Ära pane pealkirja jutumärkidesse ega punkti pealkirja lõppu.

  • Lõputöö teema inglise keeles – sisesta lõputöö pealkiri inglise keeles. Pealkiri tuleb kirjutada ingliskeelsete pealkirjade kirjutamise nõudeid järgides.

  • Lõputöö keel – vali rippmenüüst lõputöö originaalkeel.

  • CERCS klassifikaator(1) ja CERCS klassifikaator(2) – vali rippmenüüst sobiv klassifikaator

  • Taotletav kraad – vali rippmenüüst oma õppekavaga seotud kraad.

  • Juhendaja, 1. kaasjuhendaja ja 2. kaasjuhendaja – süsteem kuvab doktorandile määratud juhendajate nimesid.

 5. Vajuta „Salvesta“.Lõpueksam

Lõpueksami deklareerivad üliõpilased, kelle õppekavas on ette nähtud lõpueksam. Lõpueksam deklareeritakse semestri algul õpingukavas. Dekaan võib erandina lubada deklareerida lõpueksami ka muul ajal õppeaasta jooksul.

 1.  Lõpueksami deklareerimiseks liigu menüüs: Minu õppeinfo > MINU ÕPINGUKAVA.
 2.  Lisa lõpueksami aine/ained õpingukavasse.
 3. Kui oled õpingukava valmis saanud, vajuta nupule „Salvesta ja ESITA“.