PROGRAMMIJUHILE

Õppeinfosüsteemi kasutusjuhend programmijuhile.

Programmijuht võib olla ühe või mitme õppekavaga seotud, siis on tal ka vastav arv rolle.

ÕIS2 sisselogimine toimub ID kaardi, Mobiil-IS või SMART-IDga. Uni-IDga ei saa programmijuht veel sisse ÕIsis logida.

Programmijuht saab ÕISis

 • saata teateid,

 • hinnata VÕTA taotlusi

 • koostada õppekava enesanalüüse

 • jälgida oma õppekava üliõpilaste õpinguid,

 • jälgida üldinfot

Programmijuhi peamenüü koosneb 4 elemendist: Üldinfo, Minu õppekava, Sooritused, Küsitlused. Korraga on avatud ainult üks.

 • Üldinfo > Avaleht, Teated, Akadeemiline kalender, Tunniplaanid, Õppeained, Õppekavad, Õppija otsing, Küsitluste tulemused, Ruumide broneerimine, Hinnakiri.

 • Minu õppekava > Õppekava andmed, Õppekava eneseanalüüs

 • Sooritused > Õppija andmed, Praktika ülevaade, VÕTA taotlused

 • Dokumendid kohe tulemas

 • Küsitlused > Keskhinded ja kommentaarid, Üleülikoolilised tulemused, Küsitlusvorm, Vanad küsitlused (kuni 2013)

 

Üldinfo

Valikud

 • Avaleht,

 • Teated,

 • Akadeemiline kalender,

 • Tunniplaanid,

 • Õppeained,

 • Õppekavad,

 • Õppija otsing,

 • Küsitluste tulemused,

 • Ruumide broneerimine,

 • Hinnakiri.

Avaleht

Avalehel sarnaselt teiste töökohtadega kuvatakse ÕIS-i teated ja personaalsed teated, kaitsmiste, eksamite ja konsultatsioonide ajad.

ÕISi teadetena kuvatakse programmijuhile

a)       info hindamisele suunatud VÕTA taotluste kohta ja võimalus liikuda vastavate taotluste otsinguvormile

b)       info hindamistähtaja ületanud VÕTA taotluste kohta ja võimalus liikuda vastavate taotluste otsinguvormile

 

Üldinfo alt saab saata ÕIS kaudu teateid

Teated

Programmijuht saab ÕIS kaudu saata teateid

Teade õppekava üliõpilastele

Õppekava üliõpilastele teate saatmiseks saab valida üliõpilased õppuri koodi, nime, finantseerimisallika, õppevormi, õpingukva staatus, peaeriala ja sisseastumisaasta järgi.

Kriteeriume võib olla üks või mitu. Kriteeriumide lisamiseks ja väljajätmiseks kasutatakse + ja - nuppu.

Teade õppekava õppejõududele

Kirja saatmiseks saab valida õppejõud ees - või perekonnanime järgi või kõigile (kui otsinguparameetreid ei lisa)

Teade VÕTA koordinaatorile

Kirja saatmiseks saab valida nõustaja ees - või perekonnanime järgi või kõigile (kui otsinguparameetreid ei lisa)

 

Minu õppekava > Õppekava andmed, Õppekava eneseanalüüs

Õppekava andmed

Programmijuht saab oma õppekava muuta ja kinnitada, kuid lukustatud õppekava mitte.

Menüüst „Õppekava andmed“ avaneb vorm, mis on jagatud kaheks sakiks. Vaikimisi avaneb programmijuhi õppekava. Teine sakk hõlmab selle õppekava versioone. Õppekava versiooni andmed kuvatakse mittemuudetaval kujul. Õppekava versioonist on võimalus teha koopia (vastav nupp selleks), mida programmijuht saab muuta.

Igaks õppeaastaks luuakse automaatselt uus õppekava versioon. Sel juhul saab programmijuht etteantud ajavahemikus õppekava versiooni muuta. Programmijuhil siis enam õppekava versiooni kopeerida pole vaja (vastavat nuppu ei kuvata).

Õppekava vorm sarnaneb vanas ÕISis olevaga. Kuid osad väljad, mis vanas ÕISis olid seotud otsinguga, on uues ÕISis autocomplete tüüpi. Näiteks „teaduskonna dekaani/kolledži direktori nimi“ ja „ühiskava välispartnerid“.

Vormi lõpus olevad plokid „õppekava peaerialad“, „õppekava kraadid“, „õppekava struktuuriüksused“ ja „õppekava muutmised“ on uues ÕISis nö peidetud kujul. Plokke saab avada ja sulgeda vastavalt „+“ ja „-“ ikoonist. Ploki sisu sarnaneb vanas ÕISis olevaga. Ploki pealkirjas lõpus kuvatakse sulgudes, mitu kirjet antud plokk sisaldab.

Õppekava eneseanalüüs

Programmijuht saab vaadata oma õppekava eneseanalüüsi.

Avavormil kuvatakse otsingut otsingutulemusega eelmise õppeaasta õppekava eneseanalüüsi kirjega.

Otsinguparameetrid:

 • Õppeaasta – kuvatakse vaikimisi eelmine õppeaasta

 • Staatus

 • Lisatud

 • Viimati muudetud

 

Otsingutulemuse väljad:

 • Jrk

 • Õppekava kood

 • Õppeaasta

 • Staatus

 • Lisatud

 • Viimati muudetud

Viimases veerus kuvatakse link „Lisa uus“ või „Muuda“. Lingil vajutades avaneb eneseanalüüsi muutmise vorm.

Sisestatud õppekava eneseanalüüsi saab programmijuht kinnitada ja ka kinnitust maha võtta.

Plokid II-VIII on nö peidetud kujul. Ploki sisu saab avada ja sulgeda vastavalt „+“ ja „-“ ikoonist. Plokkide sisu sarnaneb vanas ÕISis olevale.

 Sooritused

Õppija andmed

 

Õppija andmete otsimis- ja vaatamisvorm sarnaneb vanas ÕIS olevale (töökohal õppekava juht).

Menüüst „Õppija andmed“ avaneb vorm, kus saab otsida järgmiste kriteeriumite järgi:

·       Õppija nimi

·       Isikukood

·       Üliõpilaskood

·       Matrikli nr

·       Peaeriala

·       Kursus 

Vaikimisi ei ole ühtegi tulemust väljastatud.

Otsing väljastab vaid programmijuhiga seotud õppekaval õppivad üliõpilased.

Otsingutulemusena kuvatakse väljad:

·       Õppija nimi

·       Isikukood

·       Üliõpilaskood

·       Matrikli nr

·       Peaeriala

·       Kursus

Viimases veerus on link „Vaata“, millelt avaneb üliõpilase andmete vaatamise vorm, kus õppekava üliõpilase kohta õppimise seis, viimas semestri deklareeritud ained, sooritused, liikumised.

Praktika ülevaade

 Saab jälgida õppekava üliõpilaste praktikainete läbimist.

VÕTA taotlused

Programmijuhi töökoht sisaldab VÕTA taotluste hindaja funktsionaalsust. Programmijuht saab hinnata talle suunatud VÕTA taotlused, vajadusel lisada kaashindajad, esitada ettepanekuid nõustajale asendatavate ainete muutmiseks, välisainete nimetuste korrigeerimiseks või moodulite vahetamiseks.

VÕTA statistika

Võimalus erinevate parameetrite järgi valida semestri VÕTA statatstika

 

Deklaratsioonid

Menüüst avaneb vorm oma õppekaval õppivate tudengite deklaratsioonide otsimiseks. Vaikimisi kuvatakse otsingutulemuste tabelis käesoleva semestri programmijuhi õppekaval õppivate tudengite käesoleva semestri deklaratsioonid.

Vormil kuvatakse otsing järgmiste parameetritega:

 • ·       Semester

 • ·       Struktuuriüksus

 • ·       Moodul (valikuväli programmijuhi õppekava moodulitest)

 • ·       Ainekood

 • ·       Aine

 • ·       Kohustuslik (jah/ei valikuväli)

 • ·       Õppuri kood

 • ·       Õppur

 • ·       Õppejõud

 • ·       Õppevorm

 • ·       Aktsepteeritud

 • ·       Märkus

 • ·       Põhjendus

 • ·       Mitteaktsepteerimise põhjus

 • ·       Õppekeel

 • ·       Õpingukava staatus

Otsingutulemuste tabelis kuvatakse samad väljad, kuid neid saab seadete ikooni alt vajadusel peita.

Lõpetamine 

Näeb õppekava üliõpilaste esitatud lõputöö kaitsmistaotlusi.

 

Küsitlused

Küsitluste vaatamiseks on samad vormid nagu OIS2-s instituudi töökohal. Ainult et programmijuht saab vaadata vaid oma õppekavaga seotud küsitluste andmeid.

Menüüpunkt sisaldab 4 alammenüüd:

·       Keskhinded ja kommentaarid (ka need ained, mis o õppekavaga seotud, kuid kuuluvad teise teaduskonna/instituudi alla)

·       Üleülikoolilised tulemused

·       Küsitlusvorm

·       Vanad küsitlused (kuni 2013)