Õppetulemuste vaatamine

READ IN ENGLISH HERE

Tudeng immatrikuleeritakse konkreetsele õppekavaversioonile, mis sisaldab nimekirja kohustuslikest ja valikainetest. Õpingute eesmärgiks on läbida kõik kohustuslikud ained ning vähemalt minimaalses mahus valikaineid. Õppekava võib sisaldada ka vabaaineid – need on kõik õppekavas loetlemata ained. Lisaks eksamitele ja arvestustele võib ainekursus sisaldada ka vahekontrolle (näiteks kodutöid, teste, kontrolltöid). Teadmiste kontrollide tulemused sisestab ÕISi üldjuhul õppejõud.
Vahekontrollide tulemused

 1. Liigu menüüsse: Minu õppeinfo > MINU VAHETULEMUSED
 2. Kuvatakse ülevaatlikku tabelit kodutööde, testide ja kontrolltööde tulemustest, sh:

  • Ainekursuse jooksul kavandatud vahekontrollid ja igaühe tulemus eraldi.

  • Lõpptulemus. Kuvatakse siis, kui õppejõud on lisanud mõnele vahekontrollile soorituse osakaalu protsendi, millega arvutatakse lõpptulemus.

  • Õppejõu poolt lisatud kommentaar.
Õppetulemuste ja õppekava täitmise vaatamine

 1. Liigu menüüs: Minu õppeinfo > ÕPPETULEMUSED.
 2. Õppekava struktuuri blokk sisaldab üldandmeid konkreetse õppekavaversiooni kohta:
  • Millistest moodulitest õppekavaversioon koosneb („Moodul“).
  • Mis on iga mooduli maht („EAP kokku“).
  • Kui suur osa sellest moodulist on kohustuslik läbida („Kohustuslikud“).
  • Kui suures osas peab moodulis pakutud ainete hulgast minimaalselt aineid valima („Valikained“).
 3. Lehe allosas kuvatakse ülevaadet edasijõudmise kohta.

 4. Vaikimisi kuvatakse moodulite nimetusi ja hälvet (mooduli täitmiseks vajalike ja kogutud EAP vahet):

  • Roheline linnuke tähendab, et moodulis nõutud minimaalne EAPde arv on olemas.

  • Punane number tähistab, kui palju peab veel EAPsid selle mooduli täitmiseks koguma.

 5. Kliki mooduli nimetusel, et vaadata mooduli kohta detailset infot, millised ained moodulisse kuuluvad, sh:

  • Millised neist on sooritatud.

  • Millised valikud on veel võimalikud.

 6. Õppetulemusi saab kuvada nelja erineva sorteerimise kriteeriumi järgi. Selleks kliki edasijõudmise ülevaate bloki päises asuvatel linkidel:

  • Õppekava täitmine – Kuvatakse moodulite kaupa kõiki õppekavaversiooni kuuluvaid aineid ning infot, millised neist sooritatud on ja millised veel mitte.

  • Moodulite kaupa – Kuvatakse moodulite kaupa ainult sooritatud aineid.

  • Semestrite kaupa – Kuvatakse sooritatud aineid deklareerimise semestrite järgi.

  • Kõik – Kuvatakse sooritatud aineid sooritamise ajalises järjekorras.