JUHENDID ÕIS KOHTA

Siia hakkame kogume ÕIS juhendeid. ÕIS juhend kirjeldab õigusakti muudatuse või kokkulepitud arendustöö tegevusi OISis.