Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Alus: Õppekorralduse eeskiri, redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.08.2023, https://oigusaktid.taltech.ee/oppekorralduse-eeskiri

1.  Lõputöö Lõputöö deklaratsiooni esitamine õpingukavas

1.1. Lõputöö deklaratsiooni esitab üliõpilane koos õpingukavaga akadeemilises kalendris toodud kuupäevaks. Lõputöö deklaratsioon on õpingukava üks osa. Kui üliõpilane soovib esitada ainult lõputöö deklaratsiooni, siis esitab ta õpingukava ilma aineteta.

1.2. Lõputöö deklaratsiooni andmed on lõputöö esialgne pealkiri eesti ja inglise keeles, lõputöö keel , ning põhijuhendaja.  Kui  Kui üliõpilasel ei ole lõputööd deklareerides veel lõputöö teemat ja juhendajat, esitab ta õpingukava nimetatud andmeteta.

1.3. Õppeinfosüsteem (ÕIS) lisab lõputöö deklaratsioonile lõputöö mahu EAP-des.  

1.4. Kui üliõpilane ei leia etteantud nimekirjast oma juhendaja nime, siis sisestab ta selle ise vabatekstina ning ja tema valiku kinnitab programmijuht. Programmijuhi kinnitamise järel kannab õppeosakond põhijuhendaja ÕIS-i. Kui üliõpilase poolt põhijuhendajaks valitud õppejõud on ÕISispõhijuhendaja on ÕIS-is õppejõudude andmebaasis, aga ei ole üliõpilase teaduskonna õppejõud, kinnitab programmijuht põhijuhendaja valiku.

1.5. Põhijuhendajal on võimalik ÕIS-s is juhendamine kinnitada või tagasi lükata.

1.6. Juhul kui põhijuhendaja või programmijuht ei kinnita juhendamistlükkab juhendamise tagasi, saab üliõpilane sellekohase teate ning ja peab leidma uue põhijuhendaja leidma ja ÕIS ning ta ÕIS-i deklaratsioonile kandma. Juhendamise kinnitamata või tagasi lükkamata  lükkamata jätmine tähendab juhendamisega nõustumist.  

1.7. Pärast õpingukava esitamist saab üliõpilane  üliõpilane lõputöö esialgset pealkirja ja põhijuhendajat täpsustada ÕIS-i lõputöö deklaratsiooni vaates.  

1.8. Lõputöö deklaratsioon kehtib esitamise semestril. Järgmisel semestril saab üliõpilane esitada uue lõputöö deklaratsiooni. Lõputöö deklaratsiooni , lõputöö deklaratsioon esitamise kordade arvu kohta arv ei ole piiranguidpiiratud.

1.9. Kui lõputöö eest nõutakse tasu vastavalt ülikooli kehtestatud  kehtestatud tasumääradele, esitatakse lõputöö arve pärast lõputöö deklaratsiooni esitamist. 

2. Lõputöö kaitsmistaotluse esitamine

2.1. Üliõpilane saab lõputöö kaitsmistaotluse  kaitsmistaotluse esitada, kui lõputöö deklaratsioon on esitatud. Lõputöö kaitsmistaotlus luuakse ÕISis ÕIS-is eeltäidetuna deklaratsiooni andmete alusel.

2.2. Kui üliõpilane ei ole lõputöö deklaratsiooni esitanud, aga soovib lõputööd kaitsta, võib dekaan lubada deklareerida lõputööd ka muul ajal õppeaasta jooksul. Sel juhul lisab deklaratsiooni ÕISi ÕIS-i dekanaat.

3. Lõputöö deklareerimise ja kaitsmistaotluse esitamine akadeemilise puhkuse ajal

3.1. Akadeemilise puhkuse ajal lõputöö deklaratsiooni esitada ei saa. Kui üliõpilane valib akadeemilise puhkuse avalduse tegemisel puhkuse ajal õpitavaid aineid, siis lõputöö deklaratsiooni valida ei saa valida.

3.2. Lõputöö kaitsmistaotlust ei saa esitada akadeemilise puhkuse ajal. 

3.3. Akadeemilise puhkuse korralduse jõustamisel vastaval semestri esitatud kaitsmistaotlus tühistatakse. Taotluse kommentaariks pannakse Taotlusele lisatakse kommentaar „põhjus: akadeemiline puhkus“.

4. Muudatused kaitsmiskomisjoni loomisel loomisel

4.1. Kaitsmiskomisjoni kandmisel ÕIS-i tuleb õppekava ja peaerialad valida ÕIS-i registritest. Muudatuse tulemusena kuvab ÕIS automaatselt kaitsmiskomisjoni juures selle kaitsmiskomisjoni õppekava  üliõpilaste üliõpilaste kehtivad lõputöö deklaratsioone ehk potentsiaalseid lõpetajaid.

4.2. Kui luuakse mitu kaitsmiskomisjoni sama õppekava sama(de)le peaeriala(de)le, siis on võimalik kanda komisjoni andmetesse lisatunnus, millega komisjone eristada. ÕIS ei erista, millise komisjoni juurde deklaratsioon kuulub ehk komisjonile kuvatakse kõik vastavad deklaratsioonid.

5. Tegevused lõputöö deklaratsiooniga ÕISisÕIS-is

5.1. Lõputöö deklaratsiooni vaatamise või muutmisega on seotud järgmised ÕIS-i rollid:

  • lõputöö deklaratsiooni esitav üliõpilane;

  • õppejõud, kes on kantud lõputöö deklaratsiooni kantud deklaratsioonile põhijuhendajana;

  • õppejõu instituudis ÕIS-i „instituut“ rolli kasutaja;

  • üliõpilase õppekava programmijuht;

  • üliõpilase teaduskonna dekanaat;

  • õppeosakonna üliõpilaste andmete haldajadhaldaja.     

5.2. Üliõpilane esitab õpingukavas lõputöö deklaratsiooni ning ja lõputöö kaitsmisele lubamiseks kaitsmistaotluse.

5.3. Põhijuhendajal on ÕISis võimalik oma juhendamine ÕIS-is kinnitada /või tagasi lükata oma juhendamine. Kui põhijuhendaja lükkab juhendamise tagasi (juhendamine ei ole kokku lepitud), saab üliõpilane sellekohase teate ja peab leidma uue põhijuhendaja leidma ja ÕIS ning ta ÕIS-i deklaratsioonile kandma. Juhendamise kinnitamata või tagasi lükkamata  lükkamata jätmine tähendab juhendamisega nõustumist.  

Endiselt peab põhijuhendaja kinnitama / või tagasi lükkama ka üliõpilase poolt esitatud kaitsmistaotluse. Kaitsmistaotluses kinnitab põhijuhendaja lõputöö korrektse pealkirja ja kaitsmiskõlbulikkuse. ÕIS-i kaitsmistaotlusse kantud lõputöö pealkiri kantakse pärast kaitsmist akadeemilisele õiendile ja Digikogusse.

5.4. Instituudi rollis töötaja näeb lõputöö deklaratsioone, kus tema instituudi õppejõud on põhijuhendaja. Instituudi töötaja saab oma üksuse põhijuhendaja eest juhendamise kinnitada või tagasi lükata. 

5.5. Programmijuht näeb oma õppekava lõputöö deklaratsioone ning ja kinnitab deklaratsioonil põhijuhendaja, kui põhijuhendaja ei ole teaduskonna õppejõud. Kui programmijuht lükkab juhendamise tagasi  (juhendamine ei ole kokku lepitud), saab üliõpilane sellekohase teate ja peab leidma uue põhijuhendaja leidma ja ÕISi ning ÕIS-i deklaratsioonile kandma.

5.6. Dekaan võib üliõpilase avalduse alusel erandina lubada deklareerida lõputööd/lõpueksamit ka muul ajal õppeaasta jooksul. Sel juhul dekanaat lisab lõputöö  lõputöö deklaratsiooni üliõpilase õpingukavasse dekanaat.   

5.7. Lõputöö kaitsmiskomisjoni  kaitsmiskomisjoni juures näeb instituudi või dekanaadi õigusega ÕIS-i kasutaja kaitsmiskomisjoniga seotud lõputöö deklaratsioone.