Virtuaalne töölaud ja arvutiklasside kaugkasutus | Virtual Desktop and remote classroom use

Virtuaalne Töölaud on ligipääs ülikooli tarkvarale ja riistvarale Uni-ID abil (tudengitele. õppejõududele, teadlastele ja töötajatele)

Saadaolevad ressursid

 • VDI-VisualStudio - Windows 10, Visual Studio 2022

 • ICT-Classroom - ICT  klasside arvuti

 • VDI-Andmebaasid - Windows 10, Microsoft Office, Enterprice Architect, Rational Rose, pgAdmin, Oracle SQL Developer

 • VDI-Linux-Suse - Suse Linux Enterprice Desktop, ICT maja klassi Linux-i virtuaalne analoog

The Virtual Desktop is access to university software and hardware using Uni-ID (for students, teachers, researchers and staff)

Available resources

 • VDI-VisualStudio - Windows 10, Visual Studio 2022

 • ICT-Classroom - ICT  Classes Computer

 • VDI-Andmebaasid - Windows 10, Microsoft Office, Enterprice Architect, Rational Rose, pgAdmin, Oracle SQL Developer

 • VDI-Linux-Suse - Suse Linux Enterprice Desktop, an ICT house class Linux virtual analogue

Ligipääsu on võimalik käivitada veebilehitseja vahendusel või app abil

Access can be initiated via a web browser or the app web browser

IT Kolledži resursid on ligipääsetavad:

https://horizongate.itcollege.ee/

 • VDI ICO Ubuntu - Ubuntu 22.04 LTS, ICO maja klassi Linuxi virtuaalne analoog

 • VDI ICO Windows - Windows 11, ICO maja klassi Windowsi virtuaalne analoog

 • ICO-Classroom - ICO klasside arvuti virtuaalne analoog

 • Visual Studio 2022 - Windows 10, Visual Studio 2022

IT College resources are accessible:

https://horizongate.itcollege.ee/

 • VDI ICO Ubuntu - Ubuntu 22.04 LTS, an ICO house class Linux virtual analogue

 • VDI ICO Windows - Windows 11, an ICO house class Windows virtual analogue

 • ICO-Classroom - an ICO house class computer virtual analogue

 • Visual Studio 2022 - Windows 10, Visual Studio 2022

Virtuaalse töölaua kasutamine

 • Sisselogimisel kasutage Uni-ID kasutajanime ja parooli

 • Valige ja käivitage Virtuaalne Töölaud

Using the virtual desktop

 • Use your Uni-ID username and password to log in

 • Select and launch the Virtual Desktop

Virtuaalse töölaua seadistamine 

 • Seadistage failide jagamine Windowsi masinas

  • Avage seaded

   • Valige - Drive Sharing

   • Lisage või eemaldage kaustasi mida soovite Virtuaal Töölaual kasutada

NB! Virtuaal Töölaual salvestage failid ainult sellega jagatud kaustadess

Configure a virtual desktop

 • Set up file sharing in Windows

  • Open settings

   • Select - Drive Sharing

   • Add or remove folders that you want to use on the Virtual Desktop

NB! In Virtual Desktop - Only save files to folders shared with desktop

 • Seadistage Audio-Video seadmed

  • Avage seaded

   • Valige - Real Time Audio-Video

   • Valige rippmenüüst vastavad seaded

 

 • Seadistage Monitorid

  • Avage seaded

   • Valige konkreetne VirtuaalneTöölaud

   • Display rippmenüüst tehke valik

 • Set up Audio-Video devices

  • Open settings

   • Select - Real Time Audio-Video

   • Select the appropriate settings from the drop-down menu

 • Set up Monitors

  • Open settings

   • Select a specific Virtual Desktop

   • Select from the Display drop-down menu

 • Seadistage failide jagamine Maci masinas

  • Avage seaded

   • Valige - Drive Sharing

   • Lisage või eemaldage kaustasi mida soovite Virtuaal Töölaual kasutada → Allow

NB! Virtuaal Töölaual salvestage failid ainult sellega jagatud kaustadess

 • Set up file sharing in Mac

  • Open settings

   • Select - Drive Sharing

   • Add or remove folders that you want to use on the Virtual Desktop → Allow

Arvutiklasside kaugkasutus

Arvutiklassi arvutite kasutamiseks eemalt on vaja esmalt  tekitada oma arvutis VPN ühendus. Selleks kasutatakse VPN tarkvara FortiClient. Tarkvara installeerimise ja seadistamise  juhendi leiab siit.  Kaugühendus FortiClient VPN

Kui VPN ühendus on loodud saab oma arvutis käivitada RDP kliendi. RDP kliendis tuleb kasutajanimi  sisestada kujul kasutajanimi@ttu.ee või intra\kasutajanimi . Windows platvormile leiab RDP kliendi  käivitamise juhendi siit 5 Ways to Open Remote Desktop Connection in Windows 10 (isunshare.com). MacOs platvormile leiab RDP kliendi installeerimise ja käivitamise  juhendi siit. How to access Microsoft Remote Desktop on your Mac - TechRepublic . Linux, kasuta oma lemmik RDP klienti.

Piirangud arvutiklassi arvutite kasutamisel

 1. Korraga saab ühte arvutisse sisse logitud olla ainult üks kasutaja.

 2.  Kui lõpetad, siis ära sulge RDP kliendi tarkvara, vaid logi klassi arvutist välja.

 3. Kasutaja logitakse välja arvutist tund aega peale aktiivse kasutamise lõppu automaatselt.

 4. Ära kunagi tee arvutile Shut Down.

 

 

Remote classroom use

To use computer-class computers remotely, you must first establish a VPN connection on your computer. For this, you can use the VPN software FortiClient.Instructions for installing and configuring the software can be found here.  Remote connection FortiClient VPN

Once the VPN connection is established, you can run the RDP client on your computer.For the Windows platform, you can find the RDP client startup guide here. 5 Ways to Open Remote Desktop Connection in Windows 10 (isunshare.com)For MacOs, you can find instructions for installing and running the RDP client here. How to access Microsoft Remote Desktop on your Mac - TechRepublicLinux, use your favorite RDP client.

Restrictions on the use of computer-class computers

 1. Only one user can be logged on to one computer at a time.

 2. When you are finished, do not close the RDP client software, but sign out from the computer.

 3. The user is automatically logged out of the computer one hour after the end of active use.

 4. Never Shut Down Your Computer.