Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lõputöö deklaratsioon on osa õpingukavast.

Pärast õpingukava esitamist näeb lõputöö deklaratsiooni andmeid

a) lõputöö deklaratsiooni andmete ploki avamisel.

...

b) või avalduste juures

...

Pärast õpingukava esitamist saab üliõpilane lõputöö deklaratsioonis täiendada Lõputöö pealkirja ja põhijuhendajat.

...