ÕPPEINFOSÜSTEEMI ARENDUSPROJEKTID 2023

Arendusprojekti plaan 2023

 Arendusprojektide plaan värskendatakse kord kvartalis (10-ndaks päevaks) .

Nimetus

Kirjeldus

2023 I pa 

2023 II pa

Projekti hetkeseis 1.03.2023

Üleminek ÕIS2-e

 

 

 

 

TTD-183 Dekanaat ÕIS2te

Dekanaadi töökoha üleviimine OIS2-te
Uue stiiliraamatu rakendamine
vaated ja funktsionaalsused, mida on võimalik teistest eristada, esitluse, ärireeglite ja andmebaasi on üksteisest selgelt eristatud.

Töös

TTD-710 ÕIS2 stiiliraamatu rakendamine

ÕIS2-s võetakse kasutusele CVI ja Taltech digitaalse identiteedi stiiliraamat. Selleks valitakse koos arendajaga välja kasutatavad React komponendid ja/või viiakse sisse kosmeetilised muudatused frontendi seal, kus nende kasutamine ei ole mõttekas.

Töös

TTD- 821 Õppejõud ja töötajatele UNI-ID kasutamine

ÕIS2-te viiakse sisse töötajate ja õppejõudude sisselogimine UNI-ID abil (sarnaselt tudengi autentimissüsteemi loogikale). Selle tegevuse käigus tuleb kontrollida, et digiallkirjastamine ja ID-kaardi, Mobiil-ID, SMART-ID sisestamine säiliks.

 

 

Töös

TTD-820 Õppeosakond (õppekavad) üleviimine ÕIS2-te

Rolli (õppeosakond) õppekavad üleviimine ÕIS2-te. Õppekavade ja õppeainete vaadete täiendamine

 

Backlog

ÕIS1 etapiviisiline sulgemine

Õppejõud, programmijuhid ja instituutide töötajad kasutama OIS2 aadressil https://ois2.ttu.ee/uusois/uus_ois2.tud_leht .

 

Tehtud

OIS2 funktsionaalsuse arendamine

 

 

 

 

TTD-743 SoleMove ja ÕISi andmevahetuse automatiseerimine 

Mobiilsusteenused - SoleMove ja ÕISi andmevahetuse automatiseerimine 
SoleMove integreeritakse õppeinfosüsteemiga. ÕIS-i jääb:  külalisüliõpilaseks vastuvõtmise ja külalisüliõpilaseks minemise  korralduse koostamine, üliõpilase õppimisega seotud funktsionaalsus, tõendite trükkimine.
Esimeses etapis (tehtud 2022):

  • Sissetulev külalisüliõpilane:  üliõpilase andmed saadetakse ÕIS-i (salvestatakse uue taotlusena), taotluste alusel  vormistatakse külalisüliõpilase  korraldus.

Teine etapp 2023:

  • Luuakse külalisüliõpilaseks minemise erinevad avaldused õppima asumise tüübi järgi (füüsiliselt välisülikooli, virtuaalne õppimine, lühiajaline kombineeritud õpe, õppesse Eestisse). 

  • Väljaminevad: SoleMove saadab ÕIS-i välisõppesse minevate üliõpilaste andmed, mille põhjal koostatakse korraldused.  

 

Tehtud

TTD-815 Külalisüliõpilastele pakutavate ainete haldus

Instituudi töökohale luuakse võimalus valida järgmiseks semestriks ained, mida külalisüliõpilastele pakkuda. EuroTeQ ja Erasmuse programmidses vajalike täiendavate andmete lisamine aine-õppejõu paarile.
API teenuse laiendamine  EuroTeQ kursuste kataloogi andmete tõmbamiseks kesksesse kataloogi
Erasmus kursuste andmete kuvamine veebis - luuakse veebiteenus.

 

Tehtud

TTD-575 - Aine-õppejõu paarile üks keel korraga

  • Igal aine-õppejõu paaril on üks õppekeel keel või on selge, mis keeles õppetöö toimub.

  • Aine valimisel saab üliõpilane valida aine vastavat oma õppekeelele.

  • ÕIS-Moodle andmevahetuses on võimalikud seosed aine-õppejõud-semester-keel-üliõpilane

Töö on seotud  tunniplaani vaatamise teenuste loomisega.   

 

Analüüs

TTD-785 Lõputöö deklareeritavaks

Lõputöö deklareerimine võimaluse loomine õpingukava koostamisel. Õppekorralduse eeskirja muudatus jõustub 1.08.2023 

 

Töös

TTD- 784  Lõputöö esitamine Digikogusse

Instituudi rolli lisada vaade, kus saab kaitstud lõputöö kohta lisada täiendavaid andmeid ja lõputöö failid, mis saadetakse Digikogu API kaudu digikogusse.

 

Töös

TTD- 817 OIS-tudengiportaal andmevahetusteenus

Tudengiportaali-OIS andmevahetusteenuse loomine üliõpilaste õpingukava koostamiseks Tudengiportaalis

 

Backlog

TTD-818  Rühmade sidumine üliõpilasega

Üliõpilane saab immatrikuleerimisel rühma, mis on saadud tunniplaanist, õpingute jooksul saab dekanaat seda muuta

 

Lähteülesanne

TTD-536 - Diplomid EHISesse

Lõpudiplomite ja akadeemiliste õiendite saatmise EHISesse. Andmete baasil luuakse kesksed teenused lõpudokumentide vaatamiseks, hariduse tõendamiseks. (HTM projekt)

 

Töös

TTD-745 Eksamiks ruumide broneerimise lahendus

ÕIS menüüsse link broneerimissüsteemile. Teha ÕIS eksamite, konsultatsioonideks ruumide broneerimise integratsioon uue broneerimise lahendusega - õppejõud vaates saab valida sobivad eksamiruume. 

 

 

Lähteülesanne

TTD-209 Isikute ühtlustatud andmed NAV-ÕIS

ÕIS kasutajate loomise aluseks võetakse personalisüsteemi andmed.  See aitab tagada, et kasutaja andmed on korrektsed ja ühest allikast. Õppejõud saavad lepingu-põhiselt  õppejõu õigused ÕIS automaatselt. Akadeemiliste töötajate andmete koondamise tööprotsess EHIS esitamiseks. 

 

Lähteülesanne

Väikearendused

 

 

 

 

TTD-824 ÕIS väikearendused 2023

All 3000 eurot väikearendused jm tööd

Töös

TTD- Tunniplaani jätkuarendused

Tunniplaani täiendavate funktsionaaluste aredamine

Töös

Tehnoloogia 

 

 

 

 

TTD-243 ÕIS-i kasutajate õigustesüsteemi korrastamine

ÕIS kasutajaõiguste loogika ühtlustamine  teiste TalTech süsteemidega

 

Lähteülesanne

TTD-706 ÕIS autentimine viia kesksele ülikooli autentimisele

ÕIS-i autentimise viiakse ülikooli Azure AD autentimise lahendusele, mis võimaldab enam luua integreerituid teenuseid (domeeni seadmetega automaatne sisselogimine, erinevate teiste ülikooli infosüsteemide vahel sujuv liikumine). Säilivad senine ID-kaardi, Mobiil-ID ja Smart-ID autentimise võimalus. Loobutakse Oracle Single Sign-on moodulist.

 

Lähteülesanne

TTD-819 OIS administreerimise arendamine (Tehnoloogilised projektid)

ÕIS haldamisega seotud teemad:
*taasteplaanid
*uus server ja selle kolimine
*monitooringu täiendamine
*hajutatus
*tara kasutusele võtmine
*ühekordne autentimine

 

Töös

Organisatsioon

 

 

 

 

ÕIS arendusprotsessi juurutamine

OIS-277              Üleminek TalTech Jira kasutamisele      
OIS-278 Arendusprotsessi kodukorra juurutamine         
OIS-279              ÕIS kommunikatsioonimudel  ( milliseid ÕIS andmeid kasutatakse teistes rakendustes)
OIS-280              OIS küsitlus mõõdikute hindamiseks

 

Ootel