Õppetegevuse tagasiside küsitlusele vastamine

READ IN ENGLISH HERE

Üliõpilane peab andma tagasisidet vähemalt nelja õppeaine (doktorant ühe õppeaine) kohta. Juhul kui üliõpilane on oma õpingukavasse valinud neli või vähem õppeainet, siis peab ta andma tagasisidet kõikide õppeainete kohta. Tagasiside loetakse antuks, kui hinnang on kinnitatud.Kus saab tagasiside küsitlusele vastata?

 1. Küsitluse toimumise perioodil kuvatakse üliõpilase töökohal lehe päises menüünuppu „Hinda õpetamist!“, millel klikkimisel suunab süsteem küsitluse juurde:
 2. Küsitluse läbiviimise perioodil kuvatakse üliõpilasele oma töökohale sisse logimisel meeldetuletust küsitluse toimumisest kuniks küsitlusele on vastatud või küsitluse toimumise periood lõpeb.
 1. Kohe küsitluse juurde suundumiseks vajuta nupul „Asun täitma“.
 2. Hiljem küsitlusele vastamiseks vajuta nupul „Loobu“ või üleval paremas nurgas sulgemise ikoonil .Küsitluse täitmine

 1. Küsitluse avalehel kuvatakse küsitlust tutvustavat üldinfot ning selle all loetelu õppeainetest, millele tudengil on võimalik tagasisidet anda.
 2. Õppeainete juures kuvab süsteem parempoolses tulbas vastamise progressi:

  • Hindamata – ühelegi teema alla kuuluvale küsimusele ei ole veel vastatud.

  • Pooleli – osadele teema alla kuuluvatele küsimustele on juba vastatud.

  • Hinnatud – kõikidele teema alla kuuluvatele küsimustele on vastatud.

  • Kinnitatud – antud hinnang on lõplik ja seda muuta enam ei saa.

 3. Vaikimisi kuvatakse selle õppejõu nime, kellele aine deklareeriti. Tagasiside andmise alustamiseks vajuta õppejõu nimel.

 4. Kui õppeainega on seotud mitu õppejõudu, siis on võimalik lisada õppejõudu, vajutades „lisa õppejõud“. Vali rippmenüüst soovitud õppejõud.

 5. Tagasisidet peab andma vähemalt ühe õppejõu kohta, kuid võid hinnata ka mitut

  õppejõudu. Õppejõu eemaldamiseks, keda sa ei soovi hinnata, vajuta eemaldamise

  ikoonil :

 6. Loetelust eemaldatud õppejõu uuesti lisamiseks vajuta lingil „lisa õppejõud“. Süsteem kuvab rippmenüüd, kus on kuvatud õppeainega seotud õppejõud. Vali rippmenüüst soovitud õppejõud.
 7. Vajutades õppejõu nimel avaneb uues aknas tagasiside vorm
 8. Märgi iga küsimuse juurde vastus lähtudes etteantud vastuseskaalast ja oma hinnangust.
 9. Märgitud vastused salvestab süsteem automaatselt.
 10. Jätkamaks vastamist järgmise õppeaine küsimustele, vajuta nupul „Järgmine aine“ küsimuste ankeedi all servas.
 11. Küsimuste akna sulgemiseks ja küsitluse avalehele tagasi liikumiseks vajuta nupul „Sulge“ või üleval paremas nurgas ikoonil.
 12. Kui oled vastamisega lõpule jõudnud ning ei soovi vastuseid rohkem muuta, siis oma vastuste kinnitamiseks vajuta nupul „KINNITA“.
 13. Peale kinnitamist enam vastuseid muuta ei saa, kuid saab neid vaadata, vajutades õppejõu nimele
 14. Küsimustik sulgub automaatselt ja sellele ei saa enam tagasisidet anda, kui selle küsitluse toimumise periood on lõppenud.


Tagasiside küsitluse tulemuste vaatamine

Kust näeb tagasiside küsitluse tulemusi?

 1. Liigu menüüsse: Üldinfo > KÜSITLUSTE TULEMUSED

Soovitud küsitluste leidmine

 1. Seadista otsinguparameetrid ja vajuta „Otsi“.

 2. Konkreetse tulemuse vaatamiseks vajuta „Vaata“.

Küsitluse tulemuste vaade

Avanenud aknas on kuvatud vastuste üldine statistika kõikide vastanute kohta summaarselt.